Propozície

1. ročník medzinárodného florbalového turnaja Salming Bratislava Open 2016

Usporiadateľ:

Žijeme a sportujeme z.s.

Termín:

29.6. - 2.7.2017

Miesto:

Bratislava, Slovensko

Kategórie:

Názov kategórieVekové limityVekové limity - na výnimkuOznačenieLimit týmov
Mužimužmuž: 1.1.1952 - 31.12.2000
ženažena: 1.1.1952 - 31.12.2000
M20
Ženyženažena: 1.1.1952 - 31.12.2000W20
Dorastencimužmuž: 1.1.1999 - 31.12.2002
ženažena: 1.1.1999 - 31.12.2002
BU1720
Dorastenkyženažena: 1.1.1999 - 31.12.2002GU1720

Turnaja sa môžu v chlapčenských aj mužských družstvách zúčastniť aj dievčatá alebo ženy.
Hráč môže v rovnakej kategórií nastúpiť len za jeden tím!
Turnaj sa začína vo štvrtok. Predpokladaný čas začiatku turnaja je o 11:00 hod

Vekové výnimky:

Usporiadateľ neudeľuje vekové výnimky!

Pravidlá:

Turnaj sa bude hrať podľa pravidel Mezinárodnej florbalovej federácie IFF s nasledujúcimi výnimkami:

  • Čas zápasu – upresnené pre každú kategóriu.
  • Zápasy sa hrajú na hrubý čas, s výnimkou posledných TROCH MINÚT VYRAĎOVACÍCH zápasov, ktoré sa hrajú na čistý čas. V prípade gólového rozdielu o 7 gólov a viac sa čas nezastavuje vôbec – Super hrubý čas! V základných skupinách time-out NIE JE POVOLENÝ => povolený LEN v zápasoch play off!
  • Čas vylúčenia – upresnenie pre každú kategóriu.

Protest:

Podanie protestu je možné uskutočniť do 15 minút od skončenia zápasu s vratným poplatkom 20,- €. V prípade zamietnutia protestu sa poplatok nevracia späť.

Rozhodcovia:

Rozhodcovia s florbalovou licenciou..

Hrací systém:

Tímy budú rozdelené do skupín. Nasledovný vyraďovací hrací systém bude stanovený podľa konečného počtu zúčastnených družstiev. Každý tím má garantované odohratie minimálneho počtu 4 zápasov.

Poistenie:

Účastníci štartujú na vlastné nebezpečie.

Registrácia:

Počet účastníkov je obmedzený, musíme sa riadiť pravidlom "Kto skôr príde, ten si zahrá!". T. j. hrá prvých 20 tímov, ktoré budú mať uhradené štartovné. Usporiadateľ si vyhradzuje právo rozšíriť počet účastníkov v kategorií! Vyplňte, prosím, registračný formulár na www.bratislava-open.sk do 15. mája 2017 a zašlite e-mailom na 2017@bratislava-open.sk kópiu úhrady registračného poplatku do 16. mája 2017.
Uzavretie danej kategórie môže nastať skôr, než prebehne uzávierka – 15. mája 2017!

Registračný poplatok: 180 EUR / tím

Štartovné musí byť uhradené najneskôr 15. 5. 2017 - peniaze musia byť na účte usporiadateľa. Registrácia tímu, ktorého štartovné nebude v danom termíne zaplatené, bude vyradená. V prípade odrieknutia účasti zo strany tímu po 15. 5. 2017 je štartovné nevratné.
Pri úhrade štartovného do 15. 4. 2017 (peniaze musia byť na účte usporiadateľa) získate zľavu na štartovnom!

Individuálny poplatok: 8,50,- EUR / osoba

Individuálny poplatok zahŕňa vstupy do hál, ZDARMA MHD po Bratislave počas konania turnaja, zľavy u partnerov turnaja a jeho úhrada je povinná pre všetkých účastníkov Salming Bratislava Open 2017. Posledný termín pre úhradu: 20. 5. 2017. Pri platbe na mieste (pri akreditácií) bude cena účastnickeho poplatku navýšená! Informácia o platbách Vám bude odoslaná emailom po registracií klubu.
Informace o platbách Vám bude odeslána emailem po registraci klubu.

Platby:

Možnosť uhrádzania poplatkov bude spustená od 1. 3. 2017. Následne si budete môcť vygenerovať informatívnu faktúru, podľa ktorej uhradíte štartovné, individuálne poplatky a ostatné, podľa Vášho výberu a definovaných počtov.